Op 1 oktober 2018 is Union, hét merk in de hecht- en bevestigingstechniek, gestart met de actie ‘Hecht je aan Union en WIN!’. Registreer je nu en je bent verzekerd van één jaar extra garantie, een lekkere reep Tony Chocolonely én je maakt maandelijks kans op leuke prijzen!

Voor wie is de winactie?
De winactie is voor alle klanten die voor 1 januari 2021 een tacker en /of compressor kopen en zich voor die tijd registreren. Heb jij het afgelopen jaar (1 september 2017 – 30 september 2018) een tacker en/of compressor gekocht? Ook dan mag je meedoen aan deze actie!

Zo werkt de Union winactie

 • In de verpakking van elke nieuwe tacker en compressor zit een garantiekaart
 • Op deze garantiekaart staat een link die verwijst naar de speciale actiepagina www.uniongarantie.nl. Deze link is ook te vinden op alle winactie gerichte promotiemiddelen
 • Vul op de actiepagina je gegevens in.
 • Upload hierbij ook jouw aankoopbewijs
 • Na het invullen en uploaden van jouw gegevens ontvang je een lekkere Tony Chocolonely en ben je verzekerd van één jaar extra garantie.
 • Daarnaast maak je ook kans op mooie prijzen die elke maand worden uitgereikt.

Welke prijzen worden er maandelijks verloot?
Elke maand maak je kans om de gelukkige winnaar te worden van een echte Retro koelbox, de Nationale Dinerbon t.w.v. €100, een Rockbox bouwradio of een gereedschapskist barbecue!
Ook de verkoopvestiging waarbij maandelijks de meeste garantiekaarten ingevuld worden, krijgt een mooie prijs!


Actievoorwaarden Union winactie

Wij verwerken je persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Hemmink.

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Hecht je aan Union en win mooie prijzen’ actie van Hemmink B.V. (hierna te noemen “de actie”)

 

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Hemmink B.V. , statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle (hierna te noemen Hemmink).
 • De actie loopt vanaf 1 oktober 2018 om 00:00 uur en zal eindigen op 31 december 2021 om 23.59 uur.
 • Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Deelname

 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.
 • De deelname aan deze actie staat open voor in Nederland wonende personen van 18 jaar en ouder met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Hemmink, JMV, KWx, TrueTool & Kairos Innovation & technische groothandels.

 

Algemene gedragsregels

 • Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze actievoorwaarden.
 • Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media  na te leven.

 

Wijze van deelnemen

Deelname aan de actie is gratis

 • Gedurende de actieperiode - zoals benoemd in punt 1.2  - wordt bij tackers en/of compressoren een garantiekaart met hierop een link naar de actiepagina (www.uniongarantie.nl) verstrekt. Deze link is ook zichtbaar op alle promotiematerialen rondom de actie. Om deel te nemen aan de actie dienen deelnemers zich te registreren op de actiepagina, alsmede volledige naam, bedrijfsnaam, adresgegevens bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, gebruik machine, branche en factuur/bon.  

 • Elke tacker en/of compressor bevat één uniek serienummer.

 • Per tacker en/of compressor is één aanmelding voor deelname toegestaan en kan slechts één prijs gewonnen worden. Het aantal deelnames per deelnemer gedurende de actie is onbeperkt.
 • Wanneer de garantiekaart correct is ingevuld, ontvangt de klant een reep Tony Chocolonely, één jaar extra garantie en hij/zij maakt elke maand kans op leuke prijzen.

 • De verkoopvestiging waar maandelijks de meeste garantiekaarten ingevuld zijn, ontvangt een prijs.

 • Hemmink behoudt zich het recht voor om deelnames aan die in strijd zijn met de Reclame Code Social Media te verwijderen, blokkeren en uit te sluiten van verdere deelname aan de actie.

 • De wijze van deelnemen zoals beschreven in punt 4.2 is de enige manier om aan de actie deel te nemen.

 

Prijzen

 • De prijzen die gedurende de actieperiode -zoals benoemd in punt 1.2 - zullen worden weggegeven zijn:

 

Retro koelbox      (7 keer)
Nationale Dinerbon (7 keer)
Rockbox bouwradio (7 keer)
Gereedschapskist barbecue (6 keer)

 

 • De prijzen kunnen niet worden omgeruild of worden uitgekeerd in geld.

 • Hemmink zorgt voor aangifte en afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

 

Toekenning prijzen

 • Gedurende de actieperiode vinden er maandelijks trekkingen plaats, mits voldaan is aan punt 6.5. De trekking vindt telkens plaats op maandag, te beginnen op maandag 29 oktober 2018.
 • De prijswinnaar van de actie wordt uit de totaal ingezonden garantiekaarten getrokken. De prijswinnaar wordt binnen 5 werkdagen na de trekking telefonisch of per mail geïnformeerd.
 • Hemmink behoudt zich het recht om per prijs te bepalen of deze wordt verzonden of afgeleverd door een Hemmink medewerker.
 • Hemmink behoudt zich het recht voor de prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde als dit naar haar oordeel noodzakelijk of wenselijk is.
 • Het winnen van meerdere prijzen gedurende actieperiode is niet mogelijk.  

 

Publicatie, Publiciteit en intellectuele eigendomsrechten

 • Alle rechten op eventuele reclame- en promotiematerialen of –uitingen zijn en blijven volledig eigendom van Hemmink. Hemmink is geen vergoeding verschuldigd aan de prijswinnaar.

 

Persoonsgegevens

 • Elke deelnemer staat ervoor in dat eventuele persoonlijke gegevens die hij of zij in het kader van deze actie aan Hemmink verstrekt, correct, up to date en volledig zijn.
 • De deelnemer gaat door het opgeven van die gegevens ermee akkoord dat Hemmink deze gegevens vastlegt en gebruikt om uitvoering te geven aan de prijs.
 • De deelnemer heeft op ieder moment recht op inzage in zijn gegevens én verwijdering hiervan. Met de aanvraag tot verwijdering van gegevens ziet de deelnemer automatisch af van deelname tot de winactie.

Aansprakelijkheid

 • Hemmink kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, kosten of lasten die verband houden met de deelname aan de actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding van de prijs of gebruik making daarvan, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid.
 • Deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de actie.
 • Hemmink is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijs.

Overig

 • Hemmink behoudt zich het recht voor tussentijds deze actievoorwaarden te wijzigen of de actie vroegtijdig te beëindigen als Hemmink dit verstandig acht. Deelnemers kunnen hieraan geen enkel recht jegens Hemmink ontlenen.
 • Op deze actie is de Nederlandse Reclamecode en Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank in Haarlem.

 

Deze promotie is op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met, Instagram of Facebook

 

Over Union
Ruim 75 jaar geleden werd Union Hechttechniek opgericht. Op dat moment richtte Union zich nog voornamelijk op de mechanisch aangedreven nagel- en nietmachines. Maar ook toen bleef de techniek niet stilstaan en ontwikkelde Union zich razend snel. Het produceren van luchtdruktackers, compressoren en de bijbehorende nagels en nieten werd hierdoor al snel haar hoofdactiviteit. Door vakkundig personeel, advies op maat en een sterk kwaliteitsmerk heeft Union een enorme staat van dienst in de markt en staat ze bekend om haar goede service en uitstekende productkennis.